Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007-2013

Home

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007-2013

Axa prioritară 1 Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice

Domeniul major de intervenție 1.3. Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale

Operaţiunea Module de pregătire în domenii ca achiziţiile publice, ECDL, limbi străine, dezvoltarea de proiecte, licitarea şi managementul proiectelor etc.

Cererea de proiecte 5/2009

Titlul proiectului ÎMBUNĂTĂŢIREA EFICACITĂŢII ORGANIZAŢIONALE A ADMINSITRAŢIEI PUBLICE LOCALE ŞI A INSTITUŢIILOR DECONCENTRATE DIN JUDEŢUL ALBA PRIN FURNIZAREA DE PROGRAME DE INSTRUIRE PENTRU DEZVOLTAREA ŞI PERFECŢIONAREA ABILITĂŢILOR DE COMUNICARE ÎN SFERA PUBLICĂ ŞI COMUNICARE ÎN LIMBĂ STRĂINĂ ALE ANGAJAŢILOR, CU SCOPUL ATINGERII UNOR CERINŢE ŞI STANDARDE IMPUSE DE UNIUNEA EUROPEANĂ

Beneficiarul proiectului Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Cod SMIS 22763

Manager de proiect TAMAS SZORA ATTILA

Valoarea totală a proiectului 782.467,40 lei

Durata implementării proiectului 12 luni (24.10.2013 – 24.10.2014)