Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007-2013

Contracte semnate

Lista contractelor de furnizare/prestări de servicii semnate: Contractul de prestări servicii nr. 703/23.12.2013 pentru susținerea cursului de engleză avansat. Contractul de prestări servicii nr. 705/23.12.2013 pentru susținerea cursului de franceză avansat. Contractul de prestări servicii nr. 702/23.12.2013 pentru susținerea cursului…

Adresa oficială de e-mail a Autorităţii de Management pentru Dezvoltarea Capacităţii Administrative

Adresa oficială de e-mail a Autorităţii de Management pentru Dezvoltarea Capacităţii Administrative este amdca@podca.ro. Orice persoană care deţine informaţii privind nereguli în desfăşurarea proiectelor finanţate în cadrul PODCA din fondurile comunitare şi/sau cofinanţările aferente, poate semnala nereguli prin sesizare în scris, transmisă…