Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007-2013

Activități proiect

 

A 0. Activitati premergatoare depunerii cererii de finantare

A.0.1 Analiza nivelului eficacitatii administratiei publice locale si a institutiilor deconcentrate din jud.Alba

A.0.2 Intocmire SWOT referitor la administratia publica locala si institutii deconcentrate jud.Alba

A.0.3. Incheiere acord de parteneriat cu Consiliul Jud.Alba si Asociatia de dezvoltare Intercomunitara Alba Iulia

A.0.4.Intocmire cerere de finantare

A 1. Asigurarea managementului proiectului, activitate care se va desfăşura pe tot parcursul proiectului şi prin care se realizează:

A.1.1. Alcatuire echipa .Aceste persoane sunt stabilite deja, fiind angajate cu contract de munca in cadrul Aplicantului .Va avea loc numirea pe post in baza deciziilor care se vor emite de catre reprezentantul legal al aplicantului.Atributiile echipei proiectului vor fi inscrise si in din Fisa Postului.

A.1.2. Constituire consiliu de coordonare de proiect. Aplicantul si partenerul vor asigura spatii de intalnire a consiliului de coordonare a proiectului (3 persoane reprezentanti ai Solicitantului si cate unul pentru parteneri).

A.1.3. Stabilire proceduri detaliate de lucru intre parteneri.In baza acordului de parteneriat se vor detalia procedurile si responabilitatile detaliate ale partenerilor.Intalnirile de lucru ale Consiliului de Coordonare a proiectului, vor avea un caracter trimestrial si vor analiza modul de derulare a activitatilor, dificultatile intalnite si vor stabili pasii de urmat pana la finalul proiectului.

A.1.4. Inventariere resurse materiale :spatii de training -teorie si parte aplicata,precum si dotari pentru cursurile din cadrul proiectului, puse la dispozitie de solicitant,vizite locatii,intocmire procese verbale de predare primire cu echipa de proiect.

A.1.5. Intalniri de monitorizare progres

A 1.6.Elaborare/trimitere rapoarte semestriale

A 1.7.Evaluari rezultate

A.1.8.Achizitii publice. Se vor achiziţiona servicii de formare profesionala (lectori, formatori, experti) , servicii de audit al proiectului, servicii de publicitate pentru anunţurile din presă necesare vizibilităţii proiectului şi recrutării grupului ţintă, servicii de tipărire pentru materialele publicitare şi suporturi de curs, bunuri de tip FEDR,program informatice.

A 1.8.1. Stabilirea procedurilor de achiziţie.

A 1.8.2. Realizarea documentaţiei de achiziţie.

A 1.8.3. Derularea procedurii de achiziţiei şi încheierea contractului.

A 1.8.4. Comanda, plata, livrarea/executarea,recepţia.

A 1.9.Audit. Proiectul va fi supus procedurilor de auditare externa realizat de către un auditor financiar autorizat , pentru toate operatiunile financiar contabile legate de desfasurarea acestuia. Ultima cerere de rambursare va fi însoţită de raportul de audit.

A 1.10. Informare si publicitate :

A 1.10.1 Lansarea proiectului cu participarea a minim 80 de persoane.

A 1.10.2 Realizarea a 2 comunicate de presă (la lansarea, respectiv la închiderea proiectului) şi tipărirea unor anunţuri în ziare pe parcursul proiectului.

A 1.10.3 Elaborarea şi distribuirea de materiale de promovare a proiectului utilizate şi diseminate (concepere,tipărire materiale de promovare-400 pliante, 2 anunţuri publicitare,1 spot TV / radio, 1 baner)

A 1.10.4 Construire şi actualizare web- site.

A 2. Selectarea participanţilor la sesiunile de instruire

– A 2.1. informarea cu ajutorul partenerului şi prin mijloace mass media asupra oportunităţilor de formare oferite prin proiect;

– A 2.2. recrutarea din randul personalului institutiilor publice locale si deconcentrate a participanţilor la programele de instruire prin completarea unei cereri de înscriere on-line sau la sediul universităţii;

– A 2.3. selecţia din randul personalului institutiilor publice locale si a deconcentratelor a participanţilor şi constituirea portofoliilor individuale (adeverinţă angajat, cerere înscriere, formular grup ţintă, declaraţie de consimţământ).

– A 2.4. recrutarea din randul institutiilor publice locale si a deconcentratelor a participanţilor la schimbul de bune practici prin completarea unei cereri de înscriere on-line sau la sediul universităţii

– A 2.5. selecţia din randul institutiilor publice locale si a deconcentratelor a participanţilor la schimbul de bune practici (cerere înscriere, formular grup ţintă, declaraţie de consimţământ).

A 3. Activităţi de instruire a personalului autorităţilor administraţiei publice implicate în proiect.

în cadrul proiectului vor fi realizate 9 module de instruire cu participarea unui număr total de 360 de persoane, însumând în total 384 de ore de instruire, astfel:

1 modul de Limbă Engleză – nivel mediu cu participarea a minim 40 de persoane (în două grupe de câte 20 persoane), având 48 ore de instruire/curs repartizate câte 8 în 6 zile .

1 modul de Limbă Engleză – nivel avansat cu participarea a minim 40 de persoane (în două grupe de câte 20 persoane), având 48 ore de instruire/curs repartizate câte 8 în 6 zile .

1 modul de Limbă Germana – nivel mediu cu participarea a minim 40 de persoane (în două grupe de câte 20 persoane), având 48 ore de instruire/curs repartizate câte 8 în 6 zile .

1 modul de Limbă Germana – nivel avansat cu participarea a minim 40 de persoane (în două grupe de câte 20 persoane), având 48 ore de instruire/curs repartizate câte 8 în 6 zile .

1 modul de Limbă Franceza – nivel mediu cu participarea a minim 40 de persoane (în două grupe de câte 20 persoane), având 48 ore de instruire/curs repartizate câte 8 în 6 zile .

1 modul de Limbă Franceza – nivel avansat cu participarea a minim 40 de persoane (în două grupe de câte 20 persoane), având 48 ore de instruire/curs repartizate câte 8 în 6 zile .

1 modul tehnici de comunicare publica cu participarea a minim 40 persoane (2 grupe de câte 20 de persoane), având 48 ore de instruire/curs repartizate câte 8 în 6 zile .

1 modul de Concepte, principii și parctici de dezvoltare durabila având 24 ore de instruire /curs repartizate câte 4 în 6 zile,cu un numar de 40 de participanti

1 modul de Egalitate de Şanse având 24 ore de instruire /curs repartizate câte 4 în 6 zile, cu un numar de 40 de participanti

Fiecare cursant va putea opta pentru minim uan dintre aceste module,beneficiind,in medie,de 40 de ore de pregatire/persoana.

– A 3.1. Stabilirea orarului şi locaţiilor individualizate pentru fiecare grupă de cursanţi. Detaliile organizatorice vor fi transmise prin contactarea periodică a cursanţilor şi vor fi de asemenea postate pe pagina web a proiectului.

– A 3.2. Elaborare curricula şi distribuirea suporturilor de curs gratuite.

– A 3.3. Desfăşurarea cursurilor.

Fisele analitice ale cursurilor sunt anexate prezentei.

A 4. Schimbul de bune practici şi aplicarea pe scară largă a acestora, vizite de studiu, organizarea de seminarii, conferinţe şi stagii practică în scopul îmbunătăţirii calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor

A 4.1. Organizarea activitatii de schimb de bune practici.

A 4.2. Vizite de studiu la min. doua administratii publice locale/deconcentrate care vor fi selectate de echipa de management

A 4.3.Tinerea a 2 conferinte cu participarea cursantilor,a aplicantului,a partenerilor ,a reprezentantilor serviciilor publice deconcentrate din jud.Alba (min.100 persoane/conferinta)

A 4.4. Postarea pe pagina web a proiectului a celor mai bune practiciin domeniul comunicarii la nivelul administratiei locale si a deconcentratelor.