Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007-2013

Adresa oficială de e-mail a Autorităţii de Management pentru Dezvoltarea Capacităţii Administrative

Adresa oficială de e-mail a Autorităţii de Management pentru Dezvoltarea Capacităţii Administrative este amdca@podca.roOrice persoană care deţine informaţii privind nereguli în desfăşurarea proiectelor finanţate în cadrul PODCA din fondurile comunitare şi/sau cofinanţările aferente, poate semnala nereguli prin sesizare în scris, transmisă prin poştă sau depusă personal la sediul autorităţii de management sau prin poşta electronica, la adresa nereguli@podca.ro