Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007-2013

Comisia Europeana

Statele membre şi regiunile Uniunii Europene au acces la finanţare din Fondul Social European în cadrul unei perioade de programare de şapte ani. Actualul exerciţiu de programare se desfăşoară pe perioada 2007-2013. Pentru a beneficia de asistenţa Fondul Social European, statele membre elaborează programe operaţionale prin care se stabilesc priorităţile de finanţare

În regiunile mai puţin dezvoltate care se înscriu sub obiectivul convergenţă, Fondul Social European susţine:

  • Investiţiile în capital uman, în special prin îmbunătăţirea sistemelor de educaţie şi formare;
  • Acţiuni având drept scop dezvoltarea capacităţii instituţionale şi a eficienţei administraţiilor publice, la nivel naţional, regional sau local.