Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007-2013

Contracte semnate

Lista contractelor de furnizare/prestări de servicii semnate:

  • Contractul de prestări servicii nr. 703/23.12.2013 pentru susținerea cursului de engleză avansat.

  • Contractul de prestări servicii nr. 705/23.12.2013 pentru susținerea cursului de franceză avansat.

  • Contractul de prestări servicii nr. 702/23.12.2013 pentru susținerea cursului de franceză mediu.

  • Contractul de prestări servicii nr. 704/23.12.2013 pentru susținerea cursului de egalitate de șanse.

  • Contractul de prestări servicii nr. 701/23.12.2013 pentru servicii de telefonie.

  • Contractul de prestări servicii nr. 706/23.12.2013 pentru realizarea de pagini web.

  • Contractul de prestări servicii nr. 707/23.12.2013 pentru servicii de publicitate.

  • Contractul de prestări servicii nr. 708/23.12.2013 pentru servicii de audit.

  • Contractul de prestări servicii nr. 700/23.12.2013 pentru achiziție soft IT.