Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007-2013

Despre program

 
Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative” (PO DCA) 2007-2013, finanţat din Fondul Social European, vizează dezvoltarea capacităţii administrative şi sprijinirea eforturilor de modernizare a administraţiei publice româneşti.

Programul a fost elaborat în anul 2005. Între 2006 şi 2013 a fost gestionat de Ministerul Administraţiei şi Internelor, în calitate de Autoritate de Management. Din anul 2013, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) a fost desemnat Autoritate de Management a programului (

).

BUGETUL programului: 208.002.622 de euro – alocaţi din Fondul Social European, la care se adaugă co-finanţarea naţională. În total, bugetul minim pentru PO DCA este de 244.708.967 de euro.

OBIECTIVUL general: PO DCA are ca obiectiv general crearea unei administraţii publice mai eficiente şi mai eficace, în contextul evoluției socio-economice naționale.

Obiectivele specifice ale PO DCA sunt transpuse în 3 axe prioritare:

Axa prioritară 1: “Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice”.

Axa prioritară 2: “Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, descentralizare”.

Axa prioritară 3: “Asistenţă tehnică”.

CE FINANŢEAZĂ Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”?

 • studierea şi dezvoltarea aspectelor privind reforma avansată, managementul cunoaşterii şi folosirea tehnologiilor inovative în administraţie;
 • studii si cercetări privind experienţele de reformă ale administraţiei locale din alte state membre;
 • managementul reformei administraţiei publice, inclusiv achiziţionarea de echipamente pentru reformarea structurilor de management;
 • asistenţă tehnică pentru elaborarea de strategii de informatizare instituţională;
 • asistenţă tehnică pentru planurile de formare profesională;
 • training asistenţă tehnică pentru diseminarea bunelor practici;
 • studii pentru dezvoltarea sistemelor informatice de monitorizare şi evaluare.

CINE POATE OBTINE FINANŢARE în cadrul acestui Program Operaţional?

 • instituţiile din administraţia centrală şi locală;
 • instituţiile de învăţământ superior în parteneriat cu autorităţile publice;
 • organizaţiile neguvernamentale cu activitate relevantă în administraţie, în parteneriat cu autorităţile publice.

PRINCIPII DIRECTOARE ale PO DCA
PO DCA urmăreşte patru principii directoare:

 • Participarea
  Reformele avute în vedere de PO DCA pot fi realizate numai prin dezvoltarea de parteneriate între actorii interesaţi – cei care urmăresc un obiectiv final comun. De aceea, PO DCA susţine crearea unor reţele şi grupuri de coordonarepentru a supraveghea procesul de reformă.
  De asemenea, PO DCA acordă importanţă comunicării publice şi strategiilor de consultare. Astfel, PO DCA îşi propune să crească gradul de încredere a cetăţenilor în administraţia publică, îmbunătăţind receptivitatea instituţiilor faţă de nevoile cetăţeanului, cu efecte benefice asupra dezvoltării socio-economice.
 • Raţionalizarea
  Proiectele finanţate prin PO DCA trebuie să urmărească raţionalizarea structurilor instituţionale: crearea unor structuri noi, simplificate, prin modificarea şi reorganizarea unor structuri sau unor niveluri din cadrul acestor structuri – ca parte a procesului de simplificare. În sens larg, raţionalizarea se referă la o schimbare fundamentală în relaţia dintre administraţia centrală şi cea locală, care să întărească administraţia locală şi să o facă mai receptivă, pentru a veni în întâmpinarea nevoilor cetăţeanului.
 • Eficienţa
  PO DCA urmăreşte îmbunătăţirea substanţială a serviciilor publice descentralizate la nivel local, mai ales în sectoarele prioritare. De asemenea, urmăreşte o mai mare eficienţă şi la nivel central. Creşterea eficienţei trebuie să fie rezultatul (1) economiei de resurse şi (2) al creşterii calităţii şi cantităţii rezultatelor obţinute.
 • Sustenabilitatea
  Obiectivul PO DCA este îmbunătăţirea durabilă în domeniile vizate. De aceea, proiectele trebuie să se bazeze pe o combinaţie de schimbări de structură şi proces, precum şi pe dezvoltarea capacităţii administrative.
  De asemenea, PO DCA încurajează iniţiativele care favorizează diseminarea de bune practici în domeniul guvernării, la nivel transnaţional sau transregional.

Mai multe informaţii despre PO DCA – vizitati site-ul programului