Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007-2013

Informare publică

Contracte semnate

Lista contractelor de furnizare/prestări de servicii semnate: Contractul de prestări servicii nr. 703/23.12.2013 pentru susținerea cursului de engleză avansat. Contractul de prestări servicii nr. 705/23.12.2013 pentru susținerea cursului de franceză avansat. Contractul de prestări servicii nr. 702/23.12.2013 pentru susținerea cursului…

Adresa oficială de e-mail a Autorităţii de Management pentru Dezvoltarea Capacităţii Administrative

Adresa oficială de e-mail a Autorităţii de Management pentru Dezvoltarea Capacităţii Administrative este amdca@podca.ro. Orice persoană care deţine informaţii privind nereguli în desfăşurarea proiectelor finanţate în cadrul PODCA din fondurile comunitare şi/sau cofinanţările aferente, poate semnala nereguli prin sesizare în scris, transmisă…

Fondul Social European

Fondul Social European

Fondul Social European (FSE) este instrumentul principal prin care Uniunea Europeană finanţează obiectivele strategice ale politicii de ocupare. De 50 de ani, Fondul Social European a investit în programe dedicate creşterii gradului de ocupare în statele membre Uniunea Europeană. Pentru…

Comisia Europeana

Comisia Europeana

Statele membre şi regiunile Uniunii Europene au acces la finanţare din Fondul Social European în cadrul unei perioade de programare de şapte ani. Actualul exerciţiu de programare se desfăşoară pe perioada 2007-2013. Pentru a beneficia de asistenţa Fondul Social European,…

AM PO DCA

AM PO DCA

Bine aţi venit pe pagina de internet a Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, unul dintre programele finanţate din Fondul Social European în România în perioada 2007-2013, gestionat de către Autoritatea de Management din cadrul Ministerul Administraţiei și Internelor (MAI).