Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007-2013

Achiziții publice

Contracte semnate

Lista contractelor de furnizare/prestări de servicii semnate: Contractul de prestări servicii nr. 703/23.12.2013 pentru susținerea cursului de engleză avansat. Contractul de prestări servicii nr. 705/23.12.2013 pentru susținerea cursului de franceză avansat. Contractul de prestări servicii nr. 702/23.12.2013 pentru susținerea cursului…