Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007-2013

Buget

NR. CRT.

SURSE DE FINANŢARE

VALOARE

PROCENT

       I

Valoarea totală a proiectului

782.467,40

100%

      II

Valoarea neeligibilă a proiectului

0,00

0,00%

      III

Valoarea eligibilă a proiectului

782.467,40

100,00%

      III.1.

Asistenţă financiară nerambursabilă solicitată

766.818,05

98,00%

      III. 2.

Contribuţia solicitantului

15.649,35

2,00%

a)

Din surse proprii

15.649,35

100,00%

b)

Împrumut

0,00

0,00%