Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007-2013

Grup țintă

 

Entităţile care sunt vizate direct de implementarea şi rezultatele proiectului sunt constituite din:

 • Asociația intercomunitară de dezvoltare Alba Iulia

 • Consiliul Județean Alba

 • Instituția Prefectului Alba

 • Primăriile orășenești și cele locale din spațiul rural

 • Instituțiile deconcentrate din jud.Alba ,in numar de 33.

În cadrul administrațiilor publice locale și a deconcentratelor din jud. Alba vor beneficia direct de implementarea și rezultatele proiectului, următoarele persoane care constituie principalul grup ținta:

 • Secretari, contabil, consilieri juridici

 • Managerii publici, șefii departamentelor funcționale din cadrul administrațiilor locale și a deconcentratelor

 • Personalul de specialitate din cadrul departamentelor de comunicare si relații cu publicul;

Numărul de beneficiari direcți, persoane fizice din cadrul administrației publice locale și a deconcentratelor, participanți direcți la proiect este de 360 persoane.

Ca și beneficiari indirecti se numără și :

 • 9 experți – lectori care vor susține cursurile din cadrul programului de pregătire;

 • Primari, viceprimari.

Din cadrul Universitatii 1 Decembrie 1918 Alba Iulia vor beneficia de implementarea și rezultatele proiectului un număr de 24 persoane, constituite din:

 • Catedra de limbi straine din cadrul Facultății de Științe- 12 persoane

 • Departamentul calității din cadrul Universității 1 Decembrie 1918 Alba Iulia – 6 persoane

 • Departamentul de comunicare și relații internaționale – 6 persoane.