Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007-2013

Parteneriat

UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA

Numele organizaţiei beneficiar UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA

Cod de înregistrare fiscală 5665935

Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor –

Adresa poştală a instituţiei Alba Iulia, Str. Gabriel Bethlen Nr. 5, cod 510009, judetul Alba

Adresa de e-mail a instituţiei cond@uab.ro

Web page www.uab.ro

Tipul organizaţiei Institutie publică de învățământ superior

Numele şi prenumele reprezentantului legal DANIEL BREAZ

Funcția reprezentantului legal RECTOR

Date de contact ale reprezentantului legal Tel/Fax 0258.806.130 E-mail dbreaz@uab.ro

CONSILIUL JUDETEAN ALBA

Numele organizaţiei partenere CONSILIUL JUDETEAN ALBA

Cod de înregistrare fiscală 4562583

Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor –

Adresa poştală a instituţiei Alba Iulia, Piata I.I.C.BRATIANU, nr.1, cod 510118, judetul Alba

Adresa de e-mail a instituţiei cjalba@cjalba.ro

Web page www.cjalba.ro

Tipul organizaţiei Institutie publică

Numele şi prenumele reprezentantului legal ION DUMITREL

Funcția reprezentantului legal PRESEDINTE

Date de contact ale reprezentantului legal 0258/813380; 0258/813382

ASOCIATIA INTERCOMUNITARA DE DEZVOLTARE ALBA IULIA (AIDA)

Numele organizaţiei partenere Asociatia Intercomunitara de Dezvoltare Alba Iulia (AIDA)

Cod de înregistrare fiscală 22143729

Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor 957/18.07.2007

Adresa poştală a instituţiei Alba Iulia – Calea Moţilor, nr. 5A, 510134, jud. Alba

Adresa de e-mail a instituţiei office@albaiulia-aida.ro

Web page www.albaiulia-aida.ro

Tipul organizaţiei Asociație, ONG

Numele şi prenumele reprezentantului legal HAVA MIRCEA

Funcţia reprezentantului legal PRESEDINTE

Date de contact ale reprezentantului legal Tel. 0258/ 819462 int.202 hava@apulum.ro