Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007-2013

Rezultate și indicatori

 

Rezultare

  • A1: o echipa de proiect formata din 7 persoane; 9 experti formatori selectati; 4 rapoarte trimestriale de progres, 12 intalniri lunare de monitorizare a progresului proiectului; 1audit extern; 16 bunuri achizitionate din care 10 bunuri corporale și 6 bunuri – obiecte de inventar si 6 programe informatice ca urmare a derularii procedurilor de achizitii publice; 6 comunicate de presa si anunturi;400 pliante;1 banner;1 spot publicitar; construire 1 pag. web cu 2 sectiuni:promovare proiect şi diseminare , postarea celor mai bune practici ale administratiilor locale/deconcentratelor ;

  • A2 :selectare 360 persoane pentru programele de studii si 2 administratii publice locale/deconcentrate,din jud.Alba, pentru schimb de bune practici ;

  • A3: 9 cursuri de specializare elaborate impreuna cu curricula aferenta; 360 de suporturi de curs intocmite,360 persoane instruite in domenii de interes pentru administratia publica,totalizand 384 ore,dintre care: 1 modul de Limbă Engleză – nivel mediu cu participarea a minim 40 de persoane (în două grupe de câte 20 persoane), având 48 ore de instruire/curs repartizate câte 8 în 6 zile;1 modul de Limbă Engleză – nivel avansat cu participarea a minim 40 de persoane (în două grupe de câte 20 persoane), având 48 ore de instruire/curs repartizate câte 8 în 6 zile;1 modul de Limbă Germana – nivel mediu cu participarea a minim 40 de persoane (în două grupe de câte 20 persoane), având 48 ore de instruire/curs repartizate câte 8 în 6 zile;1 modul de Limbă Germana – nivel avansat cu participarea a minim 40 de persoane (în două grupe de câte 20 persoane), având 48 ore de instruire/curs repartizate câte 8 în 6 zile;1 modul de Limbă Franceza – nivel mediu cu participarea a minim 40 de persoane (în două grupe de câte 20 persoane), având 48 ore de instruire/curs repartizate câte 8 în 6 zile;1 modul de Limbă Franceza – nivel avansat cu participarea a minim 40 de persoane (în două grupe de câte 20 persoane), având 48 ore de instruire/curs repartizate câte 8 în 6 zile;1 modul tehnici de comunicare cu participarea a minim 40 persoane (2 grupe de câte 20 de persoane), având 48 ore de instruire/curs repartizate câte 8 în 6 zile ;1 modul de Dezvoltare Durabilă având 24 ore de instruire /curs repartizate câte 4 în 6 zile,cu un numar de 40 de participanti ;1 modul de Egalitate de Şanse având 24 ore de instruire /curs repartizate câte 4 în 6 zile, cu un numar de 40 de participanti ;;360 de ceritificate de absolvire cursuri de specializare elaborate;

  • A4: vizite de studiu la minim doua administratii publice locale /deconcentrate;2 conferinte cu min.100 participanti /conferinta pentru schimb de bune practici in comunicare publica in scopul îmbunătăţirii calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor; postarea pe pagina web a proiectului a celor mai bune 10 practici de comuniacer ale administratiilor publice/deconcentratelor care vor fi selectare in urma vizitei de studiu si a conferintelor;

Indicatori de output

1. Persoane selectare pentru programele de studii din cadrul administratiilor publice – 360

2.Cursuri de specializare elaborate impreuna cu curricula aferenta – 9

3. Persoane instruite in domenii de interes pentru administratia publica – 360

4. Număr de zile participant la instruire – 2.160

5. Cursuri de specializare acreditate CNFPA – 6

6. Ceritificate de absolvire cursuri de specializare emise – 360

Indicatori de result

1.Gradul de utilizare in continuare a abilitatilor noi dobandite – 70%

2. Număr de participanți la instruire certificați – 360