Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007-2013

Reglementarile privind Fondurile Structurale si de Coeziune 2007-2013

Pentru perioada 2007-2013, baza legala a instrumentelor care vor sustine realizarea acestor obiective este reprezentata de un pachet de cinci regulamente, adoptate de Consiliul UE si de Parlamentul European in iulie 2006.
Astfel,
a) Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006 din 11 iulie 2006 (abroga Regulamentul nr. 1260/1999) contine prevederile generale aplicabile FEDR, FSE si FC. Fundamentat pe principiul gestiunii comune a Uniunii si a statelor membre si regiunilor, acest regulament defineste un proces de programare innoit, bazat pe Liniile Directoare Strategice Comunitare privind Coeziunea, pe documentele derivate precum si pe standardele comune privind managementul financiar, controlul si evaluarea.
b) Regulamentul nr. 1080/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 iulie 2006(abroga Regulamentul 1783/1999) contine prevederile referitoare la FEDR. Regulamentul FEDR defineste rolul FEDR si domeniile de interventie, precum promovarea investitiilor publice si private care contribuie la reducerea disparitatilor regionale in cadrul Uniunii. FEDR va sustine programe care vizeaza dezvoltarea regionala, progresul economic, cresterea competitivitatii si cooperarea teritoriala. Prioritatile de finantare includ cercetarea, inovarea, protectia mediului si prevenirea riscurilor, dar si investitiile in infrastructura (in regiunile cel mai putin dezvoltate).

c) Regulamentul nr. 1081/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 iulie 2006(abroga Regulamentul nr. 1784/1999) contine prevederile referitoare la Fondul Social European (FSE).
FSE va fi implementat in conformitate cu Strategia Europeana de Ocupare a Fortei de Munca si se va concentra pe patru domenii principale: cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor, imbunatatirea accesului la ocupare si participare pe piata muncii, imbunatatirea nivelului de incluziune sociala prin combaterea discriminarii si facilitarea accesului pe piata muncii a persoanelor dezavantajate, precum si promovarea parteneriatului pentru reforma in domeniile ocuparii si ale incluziunii.

d) Regulamentul Consiliului nr. 1084/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 iulie 2006(abroga Regulamentul nr. 1164/94) contine prevederile referitoare la Fondul de Coeziune(FC).
FC sustine masurile din domeniul protectiei mediului si al retelelor pan-europene de transport. În cei 7 ani care vor urma, FC va sustine alaturi de FEDR programe multi-anuale de investitii gestionate in mod descentralizat si nu proiecte individuale care necesita aprobarea Comisiei.

e) Regulamentul nr. 1082/2006 al Parlamentului European si al Consiliului, din 5 iulie 2006, constituie baza legala a infiintarii unei Grupari Europene pentru Cooperare Teritoriala (EGTC).