Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007-2013

Sustenabilitate

 RAPORT DE ANALIZA 

A RESURSELOR NECESARE PENTRU CONTINUAREA STRATEGIEI PROPUSE INITIAL

Consiliul de Coordonare al Parteneriatului pentru proiectul cod SMIS 227763